COVID-19


Informacje, wyjaśnienia dotyczące działań w związku z COVID-19

09.02.2023

Spis treści

Zwolnienia z podatku akcyzowego alkoholu etylowego

Rozporządzenie Ministra Finansów:

 1. z dnia 7 marca 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku akcyzowego alkoholu etylowego użytego do produkcji produktów biobójczych (Dz. U. poz. 377) – okres obowiązywania 4 marca – 16 marca 2020 r.,
 2. z dnia 21 marca 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku akcyzowego alkoholu etylowego użytego do produkcji produktów biobójczych (Dz. U. poz. 500) – okres obowiązywania 23 marca – 27 marca 2020 r.,
 3. z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku akcyzowego alkoholu etylowego użytego do produkcji produktów biobójczych (Dz. U. poz. 544) – okres obowiązywania 28 marca – 3 kwietnia 2020 r.,
 4. z dnia 3 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzanie w sprawie zwolnienia z podatku akcyzowego alkoholu etylowego użytego do produkcji produktów biobójczych (Dz. U. poz. 596) – okres obowiązywania do 17 kwietnia 2020 r.,
 5. z dnia 17 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia z podatku akcyzowego alkoholu etylowego użytego do produkcji produktów biobójczych (Dz. U. poz. 693) – okres obowiązywania do 30 kwietnia 2020 r.

Istota regulacji

Zostało wprowadzone zwolnienie z podatku akcyzowego dla alkoholu etylowego użytego do produkcji produktów biobójczych.

Dla skorzystania ze zwolnienia musiałeś spełnić warunki określone rozporządzeniem.

Warunki te to:

 • wpisanie produktów biobójczych do Wykazu Produktów Biobójczych,
 • obecność kontrolującego przy czynności użycia alkoholu etylowego do produkcji produktów biobójczych, ich konfekcjonowania i wydania z magazynu oraz przy przyjęciu produktów biobójczych do magazynu Agencji Rezerw Materiałowych, Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych lub Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.,
 • dostarczenie gotowych produktów biobójczych ww. podmiotom oraz ich przeznaczenie na potrzeby związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką lub zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

Adresaci

Wszystkie podmioty spełniające warunki zwolnienia.

Aktualny etap wdrożenia

Wdrożone

Termin

Zwolnienie obowiązywało do 30 kwietnia 2020 r.

Wróć do spisu treści

Dodatkowe środki skażające alkohol etylowy w związku z Covid-19

Jakie akty prawne to regulują

Rozporządzenie Ministra Finansów:

 1. z dnia 21 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków skażających alkohol etylowy (Dz. U. poz. 501),
 2. z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków skażających alkohol etylowy (Dz. U. poz. 543),
 3. z dnia 3 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków skażających alkohol etylowy (Dz. U. poz. 592),
 4. z dnia 30 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków skażających alkohol etylowy (Dz. U. poz. 789).

Istota regulacji

Zostały wprowadzone dodatkowe środki skażające alkohol etylowy zużywany do produkcji środków biobójczych - alkohol benzylowy 3000 ml (od dnia 21 marca 2020 r.) oraz aceton 750 ml, w ilości minimalnej na 1 hl alkoholu 100% vol (od dnia 4 kwietnia 2020 r.).

Adresaci

Podmioty dokonujące skażania alkoholu etylowego oraz producenci produktów biobójczych.

Aktualny etap wdrożenia

Wdrożone.

Termin

Obowiązywało do 15 maja 2020 r.

Wróć do spisu treści

Obniżenie akcyzy od piwa

Obniżenie akcyzy od piwa wycofanego z rynku

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 985) oraz Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2388).

Istota regulacji

Podmioty prowadzące składy podatkowe lub inni podatnicy podatku akcyzowego mieli możliwość obniżenia kwoty podatku akcyzowego przypadającej do zapłaty w danym okresie rozliczeniowym, o kwotę akcyzy zapłaconej od piwa w poprzednich okresach rozliczeniowych.

Obniżenie stosowano do piwa, które zostało wycofane z rynku oraz zniszczone z powodu przekroczenia terminu jego przydatności do spożycia w tym na skutek zbyt długiego okresu składowania.

Adresaci

Podmioty prowadzące składy podatkowe lub inni podatnicy podatku akcyzowego od piwa przyjmujący piwo zwracane m.in. przez lokale gastronomiczne lub sklepy.

Aktualny etap wdrożenia

Wdrożone

Termin

Obowiązywało do 30 listopada 2022 r.

Wróć do spisu treści

 

Informacje podstawowe

Działania resortu finansów związane z pandemią w zakresie podatków i cła

Tarcza Antykryzysowa

Informacje dotyczące tarczy antykryzysowej dla pracowników oraz przedsiębiorców (link otwiera okno w innym serwisie)