Brexit a Konwencja Arbitrażowa


Informacje dotyczące wpływu brexitu na Konwencję Arbitrażową

13.07.2023

Jak zostało uzgodnione pomiędzy Wielką Brytanią a UE, po wyjściu z UE Wielka Brytania nie jest już stroną umów wewnątrzunijnych. W związku z tym Wielka Brytania przestała być stroną Konwencji Arbitrażowej, która stanowi umowę wewnątrzunijną, w dniu 31 stycznia 2020 r. Jednak Konwencja Arbitrażowa ma nadal zastosowanie do Wielkiej Brytanii przez czas trwania okresu przejściowego, tj. do 31 grudnia 2020 r.

Od 1 stycznia 2021 r. Wielka Brytania nie będzie już objęta Konwencją Arbitrażową. Natomiast toczące się sprawy przedstawione przed zakończeniem okresu przejściowego będą rozpatrywane zgodnie z postanowieniami Konwencji Arbitrażowej do momentu ich zakończenia.

Podatnicy nadal będą mieli dostęp do procedury wzajemnego porozumiewania się na podstawie art. 25 Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych.